MStar
 ДВИГУНИ
 

 
Рис. 41. Камери згоряння (нерозділені) дизелів
АМ-01, АС-41, ЯМЗ-238НБ (а) 1 дизеля Д-108 (б)
та розділена камера вихрового сумішоутворення
дизеля СМД-14 (в) і передкамерного сумішо-
утворення дизеля КМД-100 (г):
/ — поршень; 2 — гільза циліндра; З — головка цилінд-
рів; 4 — форсунка; 5 — камера згоряння; 6 — основна
камера; 7 — канал; 8 — вихрова камера; 9 — передка-
мера.


тобто коефіцієнт надлишку повітря * стано-
вить 1,2—1,6.
   За конструкцією камер згоряння су-
часні дизельні двигуни поділяються на ди-
зелі з нерозділеними камерами і дизелі
з розділеними камерами.

   Дизелі з нерозділеними камерами зго-
ряння (однокамерні дизелі). Нерозділені
камери згоряння (рис. 41, а, б) —це про-
стір, обмежений внутрішньою поверхнею
головки циліндрів і днищем поршня. В ка-
меру через форсунку впорскується паливо,
завихрюється завдяки спеціальній формі
днища поршня, перемішується з повітрям
і згоряє.

   На двигунах з безпосереднім впорску-
ванням палива застосовують форсунки
з багатодірчастими розпилювачами. При
високому тиску впорскування (150—
200 кгсісм2) паливо добре розпилюється
і глибоко проникає в стиснуте повітря.
Застосування камер згоряння спеціаль-
ної форми у днищах поршня (рис. 41, б)
є найефективнішим способом створення
спрямованих вихрових потоків. У ці камери
згоряння паливо впорскується так, щоб
більша його частина падала на стінки ка-
мери і розпливалася по них тонкою плів-
кою. Стикаючись з нагрітою стінкою каме-
ри, плівка випаровується, пара змішується
з вихровим потоком повітря і самозаймає-
ться. Завдяки тому що плівка палива зра-
зу не випаровується, а в процесі згоряння
поступово надходять нові порції палива,
швидкість наростання тиску в циліндрі не-

* Коефіцієнтом надлишку повітря називаєть-
ся відношення дійсної кількості повітря, що на-
дійшло в циліндр для згоряння 1 кг палива, до
теоретично необхідної.

 

   попередня | наступна
MStar

Подарки
автоманьякам

Брелок-алкотестер
с таймером и фонариком

купить за 98,00 грн.


Скребок для лобового
стекла с подогревом

купить за 98,00 грн.Оригинальный
пылесос для автомобиля

купить за 328,00 грн.


Набор
антипробуксовочных лент

купить за 225,00 грн.