MStar
 ХОДОВА ЧАСТИНА Й РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ
 
Рис. 137. Пдропідсилювач рульового керування тракторів Т-40 і Т-40А:а— будова: б — схема роботи; 2 — гайка підшипника;2 — передня гайка; З — кришка корпуса; 4 — гайка-ковпа-
чок- 5 - регулювальний гвинт; 6 - корпус гідропідсилювача; 7------------------ поршень;рейка; 8 — задня   гайка; 9-задня
кришка- 10 — поршень імітатора; 11 — корпус імітатора; 12 — пружина імітатора; 13 — гвинт пружини; 14 —
гвинт- 15 —ковпачок запобіжного клапана; 16 — регулювальний гвинт клапана; 17 — пружина клапана; 18 — на-
прямна клапана; 19 —гніздо клапана; 20— гвинт золотника; 21 — золотник; 22 — пружина золотника; ІЗ — вал
рульової сошки з сектором; 24 — труба рульового керування; 25 - передня кришка; 26 - трубка імітатора
27 — клапан поділу потоку гідросистеми; 28 — масляний насос; 29 — масляний бак гідросистеми; 30- фільтр,
31 — шарикопідшипник; Г — передня робоча  порожнина; Д — задня робоча порожнина.
 Такі схеми рульового керування з гід-
ропідсилювачем мають трактори МТЗ-50 і
МТЗ-52.

Гідропідсилювач рульового керування
тракторів Т-40 і Т-40А зображений на рис.
137.
У корпусі 6 гідропідсилювача розміще-
ний поршень-рейка 7 з наскрізним отвором
для гвинта 14, на який нагвинчені гайки 2
і 8 і від обертання удержуються штифтами.
Масло по порожнинах Г і Д розподіляють
два золотники 21, які пружиною 22 прити-
скуються до регулювальних гвинтів 20.
Гвинт 14 гідропідсилювача обертається
в отворі задньої кришки 9 і в шарикопід-
шипнику 31, закріпленому гайкою 1,
Поршень-рейка 7 має три зуби, які вхо-
дять у зачеплення з зубцями сектора ва-
ла 23.

Зазор у зачепленні сектора з поршнем
регулюється гвинтом 5 з гайкою-ковпач-
ком 4.
Для створення на рульовому колесі зу-
силля, пропорціонального опору повороту
коліс, до гідропідсилювача трубкою 26 під-
єднаний імітатор, який складається з кор-
пуса 11, пружини 12, поршня 10 і регулю-
вального гвинта 13. Поршень 10 повертає-
ться разом з валом і завдяки його тертю
об задню кришку 9 створюється опір пово-
роту. При зростанні такого опору збільшує-
ться тиск масла в нагнітальній порожнині
гідропідсилювача над поршнем 10 і він бу-
де натискати на кришку, від чого опір на
рульовому колесі підвищиться.
Клапан 27 поділу потоку має дросель-
ний отвір, крізь який до гідропідсилювача
надходить така кількість масла, яка необ-
хідна для його роботи (близько 10 л/хв).
Якщо тиск у гідропідсилювачі підвищиться,
золотник клапана 27 опуститься і зменшить
прохідний отвір, що сполучає насос і гід-
росистему, а при збільшенні тиску в гідро-
системі клапан, переміщуючись угору, поч-
не перекривати отвір, по якому масло над-
ходить до гідропідсилювача. Якщо гідро-
підсилювач і гідросистема працюватимуть

 одночасно, клапан займатиме середнє по-
ложення.

Гідропідсилювач працює так. Під час
повертання рульового колеса, наприклад
вліво, передня гайка 2 наближається до
поршня 7 і перекриває в ньому зливний от-
вір, а задня гайка 8 відходить від поршня
7 і золотник закриває вихід в задню по-
рожнину Д. Під дією масла, що надійде
від клапана 27 в передню порожнину Г,
поршень 7 переміститься назад. При цьому
масло з порожнини Д через отвір у поршні
7 надійде в зливну порожнину гідропідси-
лювача. Переміщуючись, поршень гідро-
підсилювача повертатиме вал 23 сошки і
полегшуватиме поворот передніх коліс
трактора.

Якщо рульове колесо не повертається,
поршень під тиском масла займає нейтраль-
не положення і масло ири цьому, минувши
золотник, надійде в передню Г і задню Д
порожнини гідропідсилювача і по отворах
у поршні, через фільтр ЗО пройде в бак 29.
Рульове керування трактора Т-25 (рис.
138) складається з рульового колеса /, за-
кріпленого на валу 7, шестерень 3 реверса,
рульової колонки 5, прикріпленої до криш-
ки головної передачі, та рульової передачі.
Остання являє собою пару гвинт 8—гай-
ка 9. Гвинтом слід вважати нижній кінець
вала з різьбою. Гайка шарнірно з'єднана
із спареним важелем 10, який за допомо-
гою шпонок з'єднаний з валом 13 сошки, а
вал сошки встановлений у двох втулках
кришки головної передачі.
Рульовий привод утворюють сошка 15,
поздовжня тяга, розміщена з лівого боку
трактора, лівий подвійний важіль, попереч-
на тяга і правий поворотний важіль. Лівий
поворотний важіль має два плеча, одно з
них з'єднане з поздовжньою тягою, а дру-
ге — з поперечною.

Рульовий механізм трактора Т-25 регу-
лювання не потребує. В рульовому приводі
регулюють з'єднання сошки і важелів з
тягами за допомогою пробок. Шестірні ре-
версивного механізму і підшипники вала

   попередня | наступна
MStar

Подарки
автоманьякам

Брелок-алкотестер
с таймером и фонариком

купить за 98,00 грн.


Скребок для лобового
стекла с подогревом

купить за 98,00 грн.Оригинальный
пылесос для автомобиля

купить за 328,00 грн.


Набор
антипробуксовочных лент

купить за 225,00 грн.